In Memoriam

C Evans 1

EVANS Er cof am Briod, Mam a Mamgu annwyl sef Margaret Elizabeth Evans Plas-y-Bryniau, Blaenporth a hunodd mai 25, 2007 Cariad mawr wrth John, Lyn a Trina, Hywel a Jane, Ellis, Max, Caleb, Ellian a Gryffudd Amser i gilia ond hiraeth a erys

1981 views

Messages