Birthdays

A Davies

AUDREY DAVIES Penblwydd Hapus yn 70 oed i Mamgu Gyda llawer o gariad oddiwrth Ll r, Aron, Carys, Steffan, Llion a'r teulu gyd Croeso i Dydd Agored yn Brynstop ar Dydd Sadwrn 26 Mai. Dim anrhegion AUDREY DAVIES Happy 70th Birthday Mamgu with much love from Ll r, Aron, Carys, Steffan, Llion and all the family Welcome to an Open House at Brynstop on Saturday 26 May.No Gifts

2211 views

Messages