Death Notices & Obituaries

E Price

PRICE Eifion Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Iau, Mai 17, 2012, Eifion Thomas Price, Glyn Mieri, Feidr Fair, Aberteifi yn 86 mlwydd oed. Priod annwyl Hannah, tad a thad-yng-nghyfraith cariadus Michael a Susan, Delyth a Meredith, tadcu tyner Christopher, Matthew, Timothy, Gethin a Sian-Medi, hen-dadcu i Fiorella ac Elliott. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Llun, Mai 28 yn Eglwys y Santes Fair am 1.30 o'r gloch a hefyd yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 3.15 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, i Gofal Canser Aberteifi trwy law y trefnydd angladdau Mr Colin Phillips 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

2337 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message